Loading...

Bemutatkozás

Az Üzleti Jog Tanszék 2001-ben Dr. Sárközy Tamás Dsc. jogászprofesszor vezetésével alakult, 2006-tól 2017. év nyaráig Dr. Pázmándi Kinga vezette, majd a Tanszék vezetését 2017 szeptemberétől Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó vette át.

A tanszék fő profilja a gazdasági (üzleti) jogi és információs társadalom jogát érintő kapcsolódó részterületek kutatása és oktatása. A tanszék profiljának megfelelő kutatási fő irányok mellett a Tanszék részt vesz felsőoktatási módszertant érintő kutatásokkal, így együttműködik más egyetemekkel is.

KÜLDETÉSÜNK:

„Az erkölcs segít abban, hogy törvényeket alkossunk, de nem segít a jogalkalmazásban.” (Hanya Yanagihara)

A tanszék küldetése, hogy saját Kara a BME-GTK és kiemelten a Műegyetem többi Karának  hallgatói számára is gyakorlatorientált, korszerű üzleti jogi és az információs társadalom jogát érintő ismereteket nyújtson.


A Tanszék igen széles, sokrétű szakterületet tudhat magáénak, így az „Üzleti Jog Tanszék” lényegében egy gyűjtőelnevezés. A Tanszék oktatási és kutatási területe lefedi mind a társasági jog érintkező területeit érintő, továbbá iparjogvédelem, szellemi tulajdon jogvédelme, az információs társadalom témacsoportokat.

Az előbbiek mellett a Tanszék kiemelt hangsúlyt fektet az üzleti jog, vállalkozási és szellemi alkotások jogát érintő képzésekre. Célitűzésünk, hogy korunk trendjének megfelelő –jogi aspektusokat is kutassuk és oktassuk a klasszikus jogi elméletek mellett, új típusú módszertannal kiegészítve azt.

Kiemelt tanszéki célunk, hogy a BME társkaraival szoros együttműködést alakítsunk ki a mérnöki hallgatók számára megfelelő naprakész és szakmájuk szempontjából releváns jogi képzéshez jussanak

A GTK-ás saját hallgatóink vonatkozásában olyan közgazdászokat kívánunk képezni, akik a jogot elméleti és gyakorlati megközelítésben is jól ismerik, felismerik a benne rejlő szabályozási potenciált, hatásait és korlátait.

A piaci szereplőkkel aktív szakmai kapcsolatok kialakítására törekszünk, így kapcsolatot építünk ki a Gazdasági Versenyhivatallal, Büntetés Végrehajtási Intézményekkel, az Igazságügyi Minisztériummal, hallgatóink számára kiemelkedő lehetőséget teremet a jogi területen érinett szervek megismerése. Hangsúlyosnak gondoljuk az idegen nyelvi oktatás és a nemzetközi oktatási-kutatási együttműködések erősítését.

 

VÍZIÓNK:

„A szerződések nem szimpla papírlapok, amiken állást vagy házat vagy örökséget ígérnek nekünk: a szerződések a szó legtisztább, legigazibb és legszélesebb értelmében a jog minden területét áthatják. Amikor úgy döntünk, hogy társadalomban élünk, azzal azt is elfogadjuk, hogy szerződés hatálya alatt élünk, és alávetjük magunkat azoknak a szabályoknak, amiket a szerződés diktál nekünk.” (Hanya Yanagihara)

 

Valljuk, hogy a legjobb oktató, tanár utat mutat, lehetőséget teremt, támogat és végigkísér az úton, mi erre törekszünk, e szellemiséggel várjuk Hallgatóinkat és a Tanszékünk iránt érdeklődőket.

 

  Dr. habil Grad-Gyenge Anikó Ph.D

tanszékvezető


A tanszék elérhetőségei:

BME GTK Üzleti Jog Tanszék

Cím: Budapest XI. Kerület Magyar Tudósok körútja 2.

BME Q Épület „A” szárny, III emelet 335-338.

bmeqepulet.jpg