Az Üzleti Jog Tanszék a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Üzleti Tudományok Intézetéhez kapcsoltan működik.

A tanszék 2001-ben Dr. Sárközy Tamás jogászprofesszor vezetésével alakult, annak vezetését – a tanszék szellemiségét változatlanul fenntartva - közvetlen munkatársa, Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens vette át 2006-ban.

A tanszék fő profilja a gazdasági (üzleti) jog és kapcsolódó részterületeinek kutatása és oktatása. A tanszék profiljának megfelelő kutatási főirányok mellett a Tanszékhez kapcsoltan működött a Magyar Tudományos Akadémia Támogatott kutatóhelyeként működő MTA-BME Információs Társadalom Joga Kutatócsoport. A Kutatócsoportot megalakulása óta Dr. Sárközy Tamás vezette.

A tanszék küldetése, hogy a Műegyetem hallgatói számára korszerű és jól használható üzleti jogi ismereteket nyújtson, különösen az alábbi részterületeken:

-          társasági és cégjog

-          a társasági jog érintkező területei; versenyjog, fizetésképtelenség joga (csőd és felszámolás),

-          gazdasági (kereskedelmi) szerződések joga

-          iparjogvédelem, szellemi tulajdon jogvédelme

-          Európai Unió gazdasági joga

-          bank-értékpapír és tőzsdejog

-          verseny- fogyasztóvédelmi és reklámjog

-          Internet, jog és információs társadalom

-          Munkajog

-          Jog a kormányzásban és a közigazgatásban

 

A tanszék elérhetőségei:

BME GTK Üzleti Jog Tanszék

Cím: Budapest XI. Kerület Magyar Tudósok körútja 2.

BME Q Épület, II emelet 203-209.

T: (+36 1) 463 3023, 463 3012 (titkárság)

F: (+36 1) 463 1519