A Magyar Tudományos Akadémia Támogatott Kutatóhelyek Irodája és a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Jog Tanszéke mellett működő MTA–BME Információs társadalom joga Kutatócsoport között született, társult tagsági megállapodás keretében 2008-ban támogatott kutatóhely jött létre.

 

Elnevezése: MTA– Információs társadalom joga  Kutatócsoport

Angol nyelvű elnevezése: HAS - Law of Information Society

 

A MTA-BME Információs Társadalom Joga Kutatócsoport Sárközy Tamás vezetésével, 2008. januárjában azzal a céllal alakult, hogy tudományos igényű, ugyanakkor gyakorlati problémákat feltáró, azokra választ kereső elemző-, kutatómunkát végezzen el az információs társadalommal összefüggő jogi szabályozásra vonatkozóan.

 

Az információs társadalom kialakulása néhány évtizedes, ennek megfelelően jogi problémáinak kutatása nemzetközileg legfeljebb 30-40 évre, Magyarországon pedig mintegy másfél évtizedre tekinthet vissza.

A normativitást, és a jogi szabályozási tendenciákat célzó, a Tanszék munkatársai által folytatott kutatás „hiányterület” feldolgozására vállalkozik. Az eddigi nemzetközi (amerikai és európai) jogfejlődés eredményeit elemezve, az EU információs társadalompolitikai elveit alapján az eddigi szétszórt magyar jogalkotást kívánja szintetizálni, és alapkutatási jelleggel feltárni az információs társadalom kialakulásának hatásait a jogalkotásra és a jogalkalmazásra, a jogi dogmatikára, a jogrendszer felépítésére. A kiemelt vizsgálati, kutatási irányok:

1. A jogi eljárások elektronizálásának szabályozási modelljei, gyakorlati tapasztalatai (elektronizálás a közigazgatásban, a polgári jogban, a bírói eljárásokban, jogi adatbázisok)

2. Az információs társadalom, adat- és titokvédelem nemzetközi összehasonlításban

3. Piaci verseny és üzleti kommunikáció az információs társadalomban – állami szerepvállalás, részpiacok és az elektronizáció, fogyasztóvédelem, fogyasztói önvédelem, szakmai önkorlátozás

4. Szellemi tulajdon védelme és legújabb kori problémái (a számítógépi programok, a szabad szoftver alkalmazásának, jogi kérdései, és alkalmazásának összefüggései)

 

A Kutatócsoport kizárólag saját bevételeiből finanszírozza önmagát, anyagi támogatást nem kap, működési kereteinek technikai feltételeit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biztosítja.

 

2010. májusától a kutatócsoport tevékenysége a BME Kutatóegyetemi projektjéhez kapcsolódó TÁMOP pályázati tevékenységébe integrálva folyik, az Intelligens Környezetek és e-technológiák Kiemelt Kutatási Terület” (TÁMOP-4.2.1/B-09/11/KMR-2010-0002) szakmai stratégiájának megfelelően.

 

A kutatás témavezetője:

Dr. Sárközy Tamás egyetemi tanár

Szakmai felelős:

Dr. Verebics János egyetemi docens

Résztémák vezetői:

Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens

Dr. Ferenczy Endre tudományos munkatárs

Dr. Perecz László egyetemi tanár